Portaal Magisteerium.ee rajati Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks poolt 2013. aastal eesmärgiga koondada ja vahendada eesti keeles Katoliku Kiriku õpetust ­– ennekõike just ühiskonnaõpetust – ning aidata seeläbi kaasa Maarjamaa uus-evangelisatsioonile, ühiskonna suunamisele suurema inimlikkuse poole ja lõppastmes hingede pääsemisele.

Portaali on koondatud palju Katoliku Kiriku õpetuslikke dokumente – nii paavstide ringkirju kui Rooma kongregatsioonide dokumente. Seejuures ei ole Magisteerium.ee-sse koondatud kaugeltki mitte kõiki Katoliku Kiriku õpetusameti dokumente – ajapikku kavatseme tõlkida ja toimetada üha enam tekste ning need järgemööda ka portaalis avaldada. Ühtlasi loodame esitleda mitte ainult Kiriku Õpetusameti dokumente, vaid ka erinevaid tekste ja audio-visuaalseid materjale, milles tutvustatakse, kommenteeritakse ja selgitatakse neis dokumentides esitatud õpetust.

Magisteerium.ee on suunatud kõigile, kes tunnevad huvi Katoliku Kiriku õpetuse vastu üldiselt, eriti aga neile, keda huvitab loomuseadusel põhinev kristlik ühiskonnakorraldus. Katoliku Kiriku kindel seisukoht on, et ka ajalik ühiskondlik korraldus peaks vastama kindlatele loomuseaduslikele ja üleloomulikele põhimõtetele, mis toetavad inimeste kasvamist vooruslikkuse suunas ja hingede liikumist igavese elu poole.

Portaali rajajatena usume, et Katoliku Kiriku ühiskonnaõpetus on praegusel ajal mitte grammigi vähem aktuaalne ja oluline kui 19. sajandil, mil Kirik hakkas mitmete anti-kristlike nähtuste ja protsessidega silmitsi seistes oma sotsiaalõpetuslikku doktriini süstemaatilisemal kujul formuleerima.

Magisteerium.ee-s on avaldatud Kiriku õpetasameti dokumentide mitteametlikud tõlked. Tõlgete aluseks olevate tekstidega saab tutvuda Vatikani kodulehel või portaalis Papal Encyclicals.

Portaali rajamist toetas rahaliselt Itaalias tegutsev katoliiklik fond Luci sull’Est.