Posts Tagged ‘Armulaud’

Ecclesia de Eucharistia

Ecclesia de Eucharistia

Paavst Johannes-Paulus II apostellik ringkiri 2003 armulauasakramendi osast Kirikus.

Loe edasi...